?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 甉|癄Q每ơ更换的I开q一D|间就烧坏?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="每次更换的空开q一D|间就烧坏了,除了q气实在太差Q每ơ都买到了假冒伪劣品,说明U\、空开定w、接U有可能存在着问题。如果不能把q些问题排除Q即使更换再多的I开也无于事,而且q存在着用电隐患。首?.."><meta name="keywords" content="I开,低压电器,I气开?> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- Google Tag Manager --> <!-- End Google Tag Manager --> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/tj.js"></script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/common.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="http://www.yeclnw.buzz">q回首页</a></div> <ul class="top_nav"> <li><a href="/News/"><strong>资讯</strong></a></li> <li><strong><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li><strong><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li><strong><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li><strong><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li><strong><a target="_blank">论坛</a></strong></li> <li><a href="/Topic/">专题</a></li> <li><a >视频</a></li> <li><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">zd</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">下蝲</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li><a target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">D</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="http://www.yeclnw.buzz/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器|? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li><a class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">电器<img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li><a class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a >自动?/a></li><li><a >物联|?/a><a >云计?/a><a >节能环保</a></li><li><a >E_?/a><a >变频?/a><a href="http://www.yeclnw.buzz/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a >低压电器</a><a >高压电器</a><a >늺늼</a></li><li><a >断\?/a><a >遉K?/a><a >电力늼</a></li><li><a >l电?/a><a >隔离开?/a><a >通讯늼</a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a >仪器仪表</a><a >五金工具</a><a >防爆电器</a></li><li><a >电能?/a><a >电动工具</a><a >防爆?/a></li><li><a >量?/a><a >电工工具</a><a >防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a >建筑电器</a><a >输配电设?/a><a >电子元器?/a></li><li><a >配电?/a><a >变压?/a><a >传感?/a></li><li><a >面板开?/a><a >电力金具</a><a >集成电\</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="误入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul> <li><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">Ҏ应用</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">资料下蝲</a></li> <li><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong>您正在访问:</strong> <a href="http://www.yeclnw.buzz/" target="_blank">|站首页</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList32/" target="_blank">甉|癄</a> >> <span>正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>甉|癄Q每ơ更换的I开q一D|间就烧坏?/h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源Q电工之?作者:??点击Q?span id="HitNum"></span>?旉Q?span id="dTime">2020/9/16 13:09:11</span><input type="hidden" id="ID" value="100918521"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[甉|癄Q每ơ更换的I开q一D|间就烧坏了]:每次更换的空开q一D|间就烧坏了,除了q气实在太差Q每ơ都买到了假冒伪劣品,说明U\、空开定w、接U有可能存在着问题。如果不能把q些问题排除Q即使更换再多的I开也无于事,而且q存在着用电隐患。首?..</div><div class="brand_news_con"><p style="text-indent:2em;"> 每次更换的空开q一D|间就烧坏了,除了q气实在太差Q每ơ都买到了假冒伪劣品,说明U?span>路、空开定w、接U有可能存在着问题。如果不能把q些问题排除Q即使更换再多的I开也无于</span><span>事,而且q存在着用电隐患?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> 首先Ҏ忽略的一个问题就是经q发热烧蚀Q接U头已经存在着比较严重的氧化现象。如果不l处<span>理再ơ接入空开Q还是会造成接触电阻q大而导致发热,q而引起再ơ烧毁空开。正的Ҏ是切</span><span>断原有线_重新剥出U头q且可靠q线后再接入I开。如果预留的U头q短不能切断Q只有将U?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> 头表面的氧化物去除,q且接铜d或者烫锡处理。第二种情况是,q入I开一个接U口的电源线<span>l不一致。粗l线径不同进入空开容易出现压不紧的情况,q时的接触电M会急剧增加而发?/span><span>严重。粗l不同的U进入空开也必d铜E子或者烫锡处理,单纯的绞合很可能接触不良。第三种</span><span>情况是I开定wq小Q负药大或者错误的大功率电器回\接入了小定w的空开。这样就需?/span><span>重新接线或者升U空开。需要注意的是,增加分\I开定w必须考虑到d定wQ增加d定w?/span><span>考虑q线承蝲能力。也是_q户U前面的늺不需要通过物业、供电部门升U,入户以后</span><span>的电U容量过,需要请电工升?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> 最后再来说一下是否有可能发生多次购买C合格I开的倒霉事,虽然q看h很荒诞,但确实有<span>可能。有可能店家q到了假冒伪劣品,q有可能出的h太低Q只能买到假冒伪劣品。这cȝ</span><span>开定w虚标Q空开烧了q无法蟩闸,压根起不C护作用,甚至会引发火N成严重后果?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p></div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <span class="disabled">> </span></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="x有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器|:此内容{载于合作媒体或互联网其它|站Q中国工业电器网登蝲此文Z传递更多信息之目的Qƈ不意味着赞同其观Ҏ证实其描qͼ</br>新闻、技术文章投EQQQ?28246603 邮箱Qnews@cnelc.com</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li>· <a href="/text/32/200918/AD100918617_1.html" target="_blank">甉|癄Q变压器额定甉|scb10-20</a></li><li>· <a href="/text/32/200918/AD100918616_1.html" target="_blank">甉|癄Qscb10-800kva产品?/a></li><li>· <a href="/text/32/200918/AD100918615_1.html" target="_blank">甉|癄Q干式配电变压器scb10-10</a></li><li>· <a href="/text/32/200918/AD100918614_1.html" target="_blank">甉|癄Qscb10-50kva/35k</a></li><li>· <a href="/text/32/200918/AD100918613_1.html" target="_blank">甉|癄Qscb10/10-0.4kvq?/a></li><li>· <a href="/text/32/200918/AD100918612_1.html" target="_blank">甉|癄Qscb10-50kva/10-</a></li><li>· <a href="/text/32/200918/AD100918611_1.html" target="_blank">甉|癄Q干式变压器scb10-800k</a></li><li>· <a href="/text/32/200918/AD100918610_1.html" target="_blank">甉|癄Q箱式变늫zbw-500kva</a></li><li>· <a href="/text/32/200918/AD100918609_1.html" target="_blank">甉|癄Q箱式scb10-250/10-</a></li><li>· <a href="/text/32/200918/AD100918608_1.html" target="_blank">甉|癄Qscb10-2500电力变压?/a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>|友评论<span>已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户d</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码Q?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li>·<a href="/text/32/200918/AD100918617_1.html" target="_blank">甉|癄Q变压器额定甉|scb</a></li><li>·<a href="/text/32/200918/AD100918616_1.html" target="_blank">甉|癄Qscb10-800kva产品?/a></li><li>·<a href="/text/32/200918/AD100918615_1.html" target="_blank">甉|癄Q干式配电变压器scb</a></li><li>·<a href="/text/32/200918/AD100918614_1.html" target="_blank">甉|癄Qscb10-50kva/35kvq?/a></li><li>·<a href="/text/32/200918/AD100918613_1.html" target="_blank">甉|癄Qscb10/10-0.4kvq式</a></li><li>·<a href="/text/32/200918/AD100918612_1.html" target="_blank">甉|癄Qscb10-50kva/10-0.</a></li><li>·<a href="/text/32/200918/AD100918611_1.html" target="_blank">甉|癄Q干式变压器scb10-8</a></li><li>·<a href="/text/32/200918/AD100918610_1.html" target="_blank">甉|癄Q箱式变늫zbw-500</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教E?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li>·<a href="/text/32/200806/AD100916921_1.html" target="_blank">甉|癄Q浅谈箱式变压器变电</a></li><li>·<a href="/text/32/200624/AD100915667_1.html" target="_blank">甉|癄Q半导电电阻率测试A</a></li><li>·<a href="/text/32/200603/AD100914706_1.html" target="_blank">甉|癄Q谈谈直系l接地故</a></li><li>·<a href="/text/32/200526/AD100914335_1.html" target="_blank">甉|癄Q信L~种cd用?/a></li><li>·<a href="/text/32/200526/AD100914330_1.html" target="_blank">甉|癄Q自来水量计的选型</a></li><li>·<a href="/text/32/200522/AD100914176_1.html" target="_blank">甉|癄Q直电L试A使用</a></li><li>·<a href="/text/32/200512/AD100913728_1.html" target="_blank">甉|癄Q压力变送器的性能?/a></li><li>·<a href="/text/32/200414/AD100912662_1.html" target="_blank">甉|癄Q楔形流量计使用说明</a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/special/jqr/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(440)">四大家族机器Z品专?/a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019053001/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(439)">通信产业变革前夜Q?G技术及q?/a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/gjc/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(438)">一站式全网营销pȝQ让企业?/a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019052402/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(437)">视频专题Q智能机器h ?/a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019052401/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(436)">W二届“一带一路”国际合作高</a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019051701/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(435)">2019q机器h产业发展与应用专</a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019042601/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(434)">泛在电力物联|的发展前景</a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019041901/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(433)">2019q光伏行业现状与前景专题</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明Q严Q何单位和个h模仿、{载、抄袭及冒名中国工业电器|(cnelc.comQ?/p><p><a href="http://www.yeclnw.buzz">中国工业电器|?/a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/Help/Job/">诚聘英才</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H12.Html">q告服务</a>| <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/user/"> 在线投稿</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/Links/">友情链接</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="http://www.yeclnw.buzz/SetMap.html" target="_blank">|站地图</a></p><p> 业务合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 展会合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 关键词推q?<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a><p>中国工业电器|服务热U:400-688-6377 合作电话Q?21-39550999 传真Q?21-59142222 邮编Q?01812 信箱Qcn@cnelc.com新闻投稿邮箱Qnews@cnelc.com</p><p>上vd司地址Q上?金园一?99P中国工业电器大厦) 法律NQ浙江v昌律师事务所 江律?/p><p>增值电信业务经营许可证Q沪B2-20180642 </p><p>上v易电|络U技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a target='_blank'><img src="/Images/public/2012/img8.gif" border="0" height="55" alt="" /></a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div> </div> </div> <a href="http://www.yeclnw.buzz/">ޚWھ鲥</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="http://www.yeclnw.buzz/"><span class="STYLE1">8ô</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.274247.buzz">ӱһ淨</a> <a href="http://www.82440214.buzz">齫Ϸ</a> <a href="http://www.06480743.buzz">齫</a> <a href="http://www.1943834.buzz">ƹٷվ</a> <a href="http://www.rrokod.buzz">ȾФ</a> <a href="http://www.2031117.buzz">Ϸ</a> <a href="http://www.tdrbrbec.buzz">ȫȸ齫</a> <a href="http://www.nzsejsxk.buzz">齫һԪȺ</a> <a href="http://www.ziidav.buzz">Ϻʱʱͼ</a> <a href="http://www.142091.buzz">ʮֿǷ</a> <a href="http://www.985271.buzz">ʮһѡɽͼ</a> <a href="http://www.mzcadmar.buzz">΢ϲ齫</a> <a href="http://www.jmneawos.buzz"></a> <a href="http://www.epwpii.buzz">˭ֲ֪ʹ</a> <a href="http://www.957988.buzz">ʮֺͼ</a> <a href="http://www.795179.buzz">11ѡ5ɱŹʽ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>