?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 甉|癄Qscb10-1600kva-0.4变压器作?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="1.是发电厂和变甉|的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区Q还能把电压降低为各U用电压,以满用늚需要。MQ升压与降压都必ȝ变压器来完成。在电力pȝ传送电能的q?.."><meta name="keywords" content="scb10-1600kva-10/0.4变压器作?,"> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- Google Tag Manager --> <!-- End Google Tag Manager --> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/tj.js"></script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/common.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="http://www.yeclnw.buzz">q回首页</a></div> <ul class="top_nav"> <li><a href="/News/"><strong>资讯</strong></a></li> <li><strong><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li><strong><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li><strong><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li><strong><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li><strong><a target="_blank">论坛</a></strong></li> <li><a href="/Topic/">专题</a></li> <li><a >视频</a></li> <li><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">zd</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">下蝲</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li><a target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">D</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="http://www.yeclnw.buzz/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器|? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li><a class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">电器<img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li><a class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a >自动?/a></li><li><a >物联|?/a><a >云计?/a><a >节能环保</a></li><li><a >E_?/a><a >变频?/a><a href="http://www.yeclnw.buzz/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a >低压电器</a><a >高压电器</a><a >늺늼</a></li><li><a >断\?/a><a >遉K?/a><a >电力늼</a></li><li><a >l电?/a><a >隔离开?/a><a >通讯늼</a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a >仪器仪表</a><a >五金工具</a><a >防爆电器</a></li><li><a >电能?/a><a >电动工具</a><a >防爆?/a></li><li><a >量?/a><a >电工工具</a><a >防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a >建筑电器</a><a >输配电设?/a><a >电子元器?/a></li><li><a >配电?/a><a >变压?/a><a >传感?/a></li><li><a >面板开?/a><a >电力金具</a><a >集成电\</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="误入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul> <li><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">Ҏ应用</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">资料下蝲</a></li> <li><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong>您正在访问:</strong> <a href="http://www.yeclnw.buzz/" target="_blank">|站首页</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList32/" target="_blank">甉|癄</a> >> <span>正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>甉|癄Qscb10-1600kva-0.4变压器作?/h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源Q北京创联汇通电? 作者:??点击Q?span id="HitNum"></span>?旉Q?span id="dTime">2020/9/16 9:57:28</span><input type="hidden" id="ID" value="100918507"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[甉|癄Qscb10-1600kva-0.4变压器作用]:1.是发电厂和变甉|的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区Q还能把电压降低为各U用电压,以满用늚需要。MQ升压与降压都必ȝ变压器来完成。在电力pȝ传送电能的q?..</div><div class="brand_news_con"><p style="text-indent:2em;"> 1.是发电厂和变甉|的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区Q还能把电压降低为各U用电压,以满用늚需要。MQ升压与降压都必ȝ变压器来完成。在电力pȝ传送电能的q程中,必然会生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的^Ҏ反比。利用变压器提高电压Q减了送电损失?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">   2.是由l在同一铁芯上的两个或两个以上的U圈l组l成Q绕l之间是通过交变场而联pȝq按늣感应原理工作。变压器安装位置应考虑便于q行、检修和q输Q同时应选择安全可靠的地斏V在使用变压器时必须合理地选用变压器的额定定w。变压器Iq行Ӟ需用较大的无功功率。这些无功功率要׃늳l供l。变压器的容量若选择q大Q不但增加了初投资,而且使变压器长期处于I或轻载运行,使空载损耗的比重增大Q功率因数降低,|络损耗增加,q样q行既不l济又不合理。变压器定w选择q小Q会使变压器长期q负P易损坏设备。因此,变压器的额定定w应根据用电负L需要进行选择Q不宜过大或q小?</p> <p style="text-indent:2em;"> scb10-1600kva-10/0.4变压器特点说明: </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 一、绝~性能好,抗短路能力强Q耐雷电冲Lq高?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 二、高低压U圈都由环氧树脂注密封Q所采用的环氧树脂性能好,抗裂Q耐高温,机械强度高,寿命ѝ阻燃、防潮、防爆无污染?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 三、品体U小、噪C。各l组在运行中都有温度自动监测和保护报警装|。在风冷时可佉K定容量超40%左右。干式变压器可以q泛应用于高层徏{、R站、机场、码头、地铁、电厂等重要场所的输配电pȝ中?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 四、安全、防火、无污染Q可直接q行于负荷中心?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 五、局部放电量??pC以下) </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> ?散热好,q蝲能力强,风冷条g下可?50%额定负荷q行 </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> ?环境适应能力强,防潮防凝Ԍ无需预干燥即可投入运?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p></div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <span class="disabled">> </span></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="x有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器|:此内容{载于合作媒体或互联网其它|站Q中国工业电器网登蝲此文Z传递更多信息之目的Qƈ不意味着赞同其观Ҏ证实其描qͼ</br>新闻、技术文章投EQQQ?28246603 邮箱Qnews@cnelc.com</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li>· <a href="/text/32/200918/AD100918615_1.html" target="_blank">甉|癄Q干式配电变压器scb10-10</a></li><li>· <a href="/text/32/200918/AD100918614_1.html" target="_blank">甉|癄Qscb10-50kva/35k</a></li><li>· <a href="/text/32/200918/AD100918613_1.html" target="_blank">甉|癄Qscb10/10-0.4kvq?/a></li><li>· <a href="/text/32/200918/AD100918612_1.html" target="_blank">甉|癄Qscb10-50kva/10-</a></li><li>· <a href="/text/32/200918/AD100918611_1.html" target="_blank">甉|癄Q干式变压器scb10-800k</a></li><li>· <a href="/text/32/200918/AD100918610_1.html" target="_blank">甉|癄Q箱式变늫zbw-500kva</a></li><li>· <a href="/text/32/200918/AD100918609_1.html" target="_blank">甉|癄Q箱式scb10-250/10-</a></li><li>· <a href="/text/32/200918/AD100918608_1.html" target="_blank">甉|癄Qscb10-2500电力变压?/a></li><li>· <a href="/text/32/200918/AD100918607_1.html" target="_blank">甉|癄Q环氧浇注干式电力变压器scb1</a></li><li>· <a href="/text/32/200918/AD100918606_1.html" target="_blank">甉|癄Q干式变压器scb10-1600</a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>|友评论<span>已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户d</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码Q?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li>·<a href="/text/32/200918/AD100918615_1.html" target="_blank">甉|癄Q干式配电变压器scb</a></li><li>·<a href="/text/32/200918/AD100918614_1.html" target="_blank">甉|癄Qscb10-50kva/35kvq?/a></li><li>·<a href="/text/32/200918/AD100918613_1.html" target="_blank">甉|癄Qscb10/10-0.4kvq式</a></li><li>·<a href="/text/32/200918/AD100918612_1.html" target="_blank">甉|癄Qscb10-50kva/10-0.</a></li><li>·<a href="/text/32/200918/AD100918611_1.html" target="_blank">甉|癄Q干式变压器scb10-8</a></li><li>·<a href="/text/32/200918/AD100918610_1.html" target="_blank">甉|癄Q箱式变늫zbw-500</a></li><li>·<a href="/text/32/200918/AD100918609_1.html" target="_blank">甉|癄Q箱式scb10-250/10-</a></li><li>·<a href="/text/32/200918/AD100918608_1.html" target="_blank">甉|癄Qscb10-2500电力变压</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教E?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li>·<a href="/text/32/200806/AD100916921_1.html" target="_blank">甉|癄Q浅谈箱式变压器变电</a></li><li>·<a href="/text/32/200624/AD100915667_1.html" target="_blank">甉|癄Q半导电电阻率测试A</a></li><li>·<a href="/text/32/200603/AD100914706_1.html" target="_blank">甉|癄Q谈谈直系l接地故</a></li><li>·<a href="/text/32/200526/AD100914335_1.html" target="_blank">甉|癄Q信L~种cd用?/a></li><li>·<a href="/text/32/200526/AD100914330_1.html" target="_blank">甉|癄Q自来水量计的选型</a></li><li>·<a href="/text/32/200522/AD100914176_1.html" target="_blank">甉|癄Q直电L试A使用</a></li><li>·<a href="/text/32/200512/AD100913728_1.html" target="_blank">甉|癄Q压力变送器的性能?/a></li><li>·<a href="/text/32/200414/AD100912662_1.html" target="_blank">甉|癄Q楔形流量计使用说明</a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/special/jqr/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(440)">四大家族机器Z品专?/a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019053001/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(439)">通信产业变革前夜Q?G技术及q?/a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/gjc/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(438)">一站式全网营销pȝQ让企业?/a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019052402/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(437)">视频专题Q智能机器h ?/a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019052401/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(436)">W二届“一带一路”国际合作高</a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019051701/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(435)">2019q机器h产业发展与应用专</a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019042601/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(434)">泛在电力物联|的发展前景</a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019041901/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(433)">2019q光伏行业现状与前景专题</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明Q严Q何单位和个h模仿、{载、抄袭及冒名中国工业电器|(cnelc.comQ?/p><p><a href="http://www.yeclnw.buzz">中国工业电器|?/a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/Help/Job/">诚聘英才</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H12.Html">q告服务</a>| <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/user/"> 在线投稿</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/Links/">友情链接</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="http://www.yeclnw.buzz/SetMap.html" target="_blank">|站地图</a></p><p> 业务合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 展会合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 关键词推q?<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a><p>中国工业电器|服务热U:400-688-6377 合作电话Q?21-39550999 传真Q?21-59142222 邮编Q?01812 信箱Qcn@cnelc.com新闻投稿邮箱Qnews@cnelc.com</p><p>上vd司地址Q上?金园一?99P中国工业电器大厦) 法律NQ浙江v昌律师事务所 江律?/p><p>增值电信业务经营许可证Q沪B2-20180642 </p><p>上v易电|络U技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a target='_blank'><img src="/Images/public/2012/img8.gif" border="0" height="55" alt="" /></a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div> </div> </div> <a href="http://www.yeclnw.buzz/">ޚWھ鲥</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="http://www.yeclnw.buzz/"><span class="STYLE1">8ô</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.6642710.buzz">981ô</a> <a href="http://www.140217.buzz">ʮһѡֵ</a> <a href="http://www.5344804.buzz"></a> <a href="http://www.19554187.buzz">齫</a> <a href="http://www.zhfmekvg.buzz">򸣽齫ν</a> <a href="http://www.lzaxks.buzz">ϲֲʿ</a> <a href="http://www.chjfxd.buzz">10©׼</a> <a href="http://www.884071.buzz">ϿʮܶԱ淨</a> <a href="http://www.201656.buzz">ɽ11ѡ5ѡƼ</a> <a href="http://www.64701040.buzz">ѶϷ齫</a> <a href="http://www.deptturw.buzz">ը𻨹235</a> <a href="http://www.xxjoey.buzz">ȫѶֲַʾ׼ƻ</a> <a href="http://www.418378.buzz">йʿ˫ͼ</a> <a href="http://www.534610.buzz">3淨н</a> <a href="http://www.hbigptwf.buzz">ϲ齫ô</a> <a href="http://www.espnueak.buzz">ĸϷ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>