?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> q?G—高端酒店绿色智能升U论?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="展会日期 2019-11-13 ?2019-11-13展出城市 静安区展出地址 静安区梅园\330号展馆名U?上v铂尔曼大酒店d单位 上v市节能工E技术协会酒店分会展会说明迎5G—高端酒店绿色智?.."><meta name="keywords" content="5G,高端酒店l色升论坛,"> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- Google Tag Manager --> <!-- End Google Tag Manager --> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/tj.js"></script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/common.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="http://www.yeclnw.buzz">q回首页</a></div> <ul class="top_nav"> <li><a href="/News/"><strong>资讯</strong></a></li> <li><strong><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li><strong><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li><strong><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li><strong><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li><strong><a target="_blank">论坛</a></strong></li> <li><a href="/Topic/">专题</a></li> <li><a >视频</a></li> <li><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">zd</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">下蝲</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li><a target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">D</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="http://www.yeclnw.buzz/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器|? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li><a class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">电器<img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li><a class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a >自动?/a></li><li><a >物联|?/a><a >云计?/a><a >节能环保</a></li><li><a >E_?/a><a >变频?/a><a href="http://www.yeclnw.buzz/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a >低压电器</a><a >高压电器</a><a >늺늼</a></li><li><a >断\?/a><a >遉K?/a><a >电力늼</a></li><li><a >l电?/a><a >隔离开?/a><a >通讯늼</a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a >仪器仪表</a><a >五金工具</a><a >防爆电器</a></li><li><a >电能?/a><a >电动工具</a><a >防爆?/a></li><li><a >量?/a><a >电工工具</a><a >防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a >建筑电器</a><a >输配电设?/a><a >电子元器?/a></li><li><a >配电?/a><a >变压?/a><a >传感?/a></li><li><a >面板开?/a><a >电力金具</a><a >集成电\</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="误入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul> <li><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">Ҏ应用</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">资料下蝲</a></li> <li><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong>您正在访问:</strong> <a href="http://www.yeclnw.buzz/" target="_blank">|站首页</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList11/" target="_blank">会议培训</a> >> <span>正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>q?G—高端酒店绿色智能升U论?/h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源Q【工业电器网?作者:??点击Q?span id="HitNum"></span>?旉Q?span id="dTime">2019/11/11 15:01:02</span><input type="hidden" id="ID" value="100906649"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[q?G—高端酒店绿色智能升U论坛]:展会日期 2019-11-13 ?2019-11-13展出城市 静安区展出地址 静安区梅园\330号展馆名U?上v铂尔曼大酒店d单位 上v市节能工E技术协会酒店分会展会说明迎5G—高端酒店绿色智?..</div><div class="brand_news_con"><p style="text-indent:2em;"> 展会日期 2019-11-13 ?2019-11-13 </p> <p style="text-indent:2em;"> 展出城市 静安?</p> <p style="text-indent:2em;"> 展出地址 静安区梅园\330?</p> <p style="text-indent:2em;"> 展馆名称 上v铂尔曼大酒店 </p> <p style="text-indent:2em;"> d单位 上v市节能工E技术协会酒店分?</p> <p style="text-indent:2em;"> 展会说明 </p> <p style="text-indent:2em;"> q?G—高端酒店绿色智能升U论?</p> <p style="text-indent:2em;"> 论坛背景Q?</p> <p style="text-indent:2em;"> 为积极探?G在高端酒店中的应用场景和商业模式Q加快提升高端酒店在l色、节能、健店舒适、智慧的理水^Q降低酒店运营成本。由上v市节能工E技术协会酒店分会、中国电信股份有限公怸分公司{单位主办的“迎5G—高端酒店绿色智能升U论坛”,于2019q?1?3日下?3:30在上铂曼酒店Q静安区梅园?30P举行Q届时将邀误癑֮的高端酒店的负责人及相关专家出席本次论坛Qƈ围绕如何利用5G技术实现绿色智慧、科技与商业的l合Q分享高端酒店实际需要的l色化创新成果经验,搭徏起高端酒店与各方合作交流Ҏ的^台?</p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img src="http://oss.cnelc.com/kindeditor/img/20191111/20191111150049_9386.jpg" width="500" height="375" title="q?G—高端酒店绿色智能升U论? alt="q?G—高端酒店绿色智能升U论? /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 参与人员Q?</p> <p style="text-indent:2em;"> 1、领对{专?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2、酒店工E负责h </p> <p style="text-indent:2em;"> 3、绿色智能技术企?</p> <p style="text-indent:2em;"> 4、其他相关h?</p> <p style="text-indent:2em;"> 论坛形式Q?</p> <p style="text-indent:2em;"> 领导讲话、专家报告、技术交、案例分享、对话交、现场成果展C?</p> <p style="text-indent:2em;"> 论坛议程Q?</p> <p style="text-indent:2em;"> 1.领导致辞 </p> <p style="text-indent:2em;"> 2.高端酒店5G应用研究与探?</p> <p style="text-indent:2em;"> —中国电信集团首席专? 宋贤?</p> <p style="text-indent:2em;"> 3.尔中央Il色物联应用分n </p> <p style="text-indent:2em;"> —青岛v空调电子有限公?</p> <p style="text-indent:2em;"> 4.区块?AI促进酒店资񔽎理升 </p> <p style="text-indent:2em;"> —智能矩阵区块链首席专家  高庆?</p> <p style="text-indent:2em;"> 5.阉K巴巴未来酒店解决Ҏ分n </p> <p style="text-indent:2em;"> —阿里云上v首席架构? 韩非 </p> <p style="text-indent:2em;"> 6.能源创新推动酒店l色升 </p> <p style="text-indent:2em;"> —上市节能工程技术协会秘书长  陈宏 </p> <p style="text-indent:2em;"> 7.圆桌论坛—如何利?G技术实现绿色智慧、科技与商业模?</p> <p style="text-indent:2em;"> 8.互动交流 </p> <p style="text-indent:2em;"> 酒店分会介: </p> <p style="text-indent:2em;"> 上v市节能工E技术协会酒店分会是上v市节能工E技术协会的分支机构Q接受市协会的监督管理和业务指导。酒店分会会员是由本市酒店工E管理h员、相关专家自愿组成的非营利性社会组l。遵守国家和本市法律、法规和政策规范Q坚持服务会员,搭徏互通^収ͼ征集典型案例Q推q成功经验,制定标准规范Q培育业内工匠,树立行业标杆Q积极推q本市酒店业节能减排的技术应用、管理创新和C引领Q促q本市酒店业节能减排工作深入永箋开展,不断提高C会效益和经效益?</p> <p style="text-indent:2em;"> 报名参加Q?</p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img src="http://oss.cnelc.com/kindeditor/img/20191111/20191111150013_8759.png" width="500" height="500" title="q?G—高端酒店绿色智能升U论? alt="q?G—高端酒店绿色智能升U论? /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 王老师Q?8221865980Q微信同P </p> <p style="text-indent:2em;"> 意向展示、交的单位请与协会联系认 </p> <p style="text-indent:2em;"> 场地有限Q谢l空降! </p> <p style="text-indent:2em;"> 联系方式 </p> <p style="text-indent:2em;"> 联系人:王老师 </p> <p style="text-indent:2em;"> 电话Q?8221865980 </p> <p style="text-indent:2em;"> 展会备注 </p> <p style="text-indent:2em;"> 围绕如何利用5G技术实现绿色智慧、科技与商业的l合Q分享高端酒店实际需要的l色化创新成果经验,搭徏起高端酒店与各方合作交流Ҏ的^台?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p></div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <span class="disabled">> </span></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="x有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器|:此内容{载于合作媒体或互联网其它|站Q中国工业电器网登蝲此文Z传递更多信息之目的Qƈ不意味着赞同其观Ҏ证实其描qͼ</br>新闻、技术文章投EQQQ?28246603 邮箱Qnews@cnelc.com</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li>· <a href="/text/11/191111/AD100906649_1.html" target="_blank">q?G—高端酒店绿色智能升U论?/a></li><li>· <a href="/text/1/191111/AD100906648_1.html" target="_blank">盈d气体当选中国工业气体工业协会副理事?/a></li><li>· <a href="/text/1/191111/AD100906647_1.html" target="_blank">重工业生产设备更新换代,上v家耐高温磁?/a></li><li>· <a href="/text/1/191111/AD100906646_1.html" target="_blank">上v宏东力泵,创新为水泵行业发展加?/a></li><li>· <a href="/text/1/191111/AD100906643_1.html" target="_blank">柛_镇电气企业家座谈会召开 高质量发展从</a></li><li>· <a href="/text/1/191111/AD100906642_1.html" target="_blank">“中国电器之都”召开甉|企业家谈会Q?</a></li><li>· <a href="/text/1/191111/AD100906641_1.html" target="_blank">“渔光互补”好风光</a></li><li>· <a href="/text/1/191111/AD100906640_1.html" target="_blank">上v甉|研砼携“智g䏀亮相北京住博会</a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>|友评论<span>已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户d</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码Q?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li>·<a href="/text/11/191111/AD100906649_1.html" target="_blank">q?G—高端酒店绿色智能升U论</a></li><li>·<a href="/text/32/191111/AD100906616_1.html" target="_blank">d奥秘 走进兰州重离子加?/a></li><li>·<a href="/text/17/191108/AD100906559_1.html" target="_blank">我国正式启动6G技术研发工?/a></li><li>·<a href="/text/32/191107/AD100906517_1.html" target="_blank">甉|癄Q能源也可以“种出来</a></li><li>·<a href="/text/10/191028/AD100906096_1.html" target="_blank">冀北电力“虚拟电厂”写入IEC</a></li><li>·<a href="/text/32/191028/AD100906085_1.html" target="_blank">甉|癄Q区块链到底是啥</a></li><li>·<a href="/text/17/191028/AD100906070_1.html" target="_blank">世界互联|大会发?1全球领</a></li><li>·<a href="/text/32/191028/AD100906069_1.html" target="_blank">甉|癄电器癄工业癄视频</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教E?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li>·<a href="/Article/9/191025/AD100906034_1.html" target="_blank">_Zpȝ商业成功案例Q佛</a></li><li>·<a href="/Article/15/191024/AD100905983_1.html" target="_blank">甉|癄Q什么是防爆灯?</a></li><li>·<a href="/Article/9/190921/AD100905025_1.html" target="_blank">_U技电表成功案例Q丽</a></li><li>·<a href="/text/32/190920/AD100905014_1.html" target="_blank">甉|癄Q如何修理维护力士乐</a></li><li>·<a href="/text/32/190920/AD100905006_1.html" target="_blank">甉|癄Q宝徯座阀的安装与</a></li><li>·<a href="/Article/9/190918/AD100904880_1.html" target="_blank">变压器噪x理,从一Ƒ֥的变</a></li><li>·<a href="/Article/1/190829/AD100904199_1.html" target="_blank">什么是输送机和用?/a></li><li>·<a href="/text/32/190823/AD100903975_1.html" target="_blank">甉|癄QBELIMO搏力谋能量阀</a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/special/jqr/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(440)">四大家族机器Z品专?/a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019053001/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(439)">通信产业变革前夜Q?G技术及q?/a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/gjc/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(438)">一站式全网营销pȝQ让企业?/a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019052402/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(437)">视频专题Q智能机器h ?/a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019052401/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(436)">W二届“一带一路”国际合作高</a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019051701/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(435)">2019q机器h产业发展与应用专</a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019042601/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(434)">泛在电力物联|的发展前景</a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019041901/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(433)">2019q光伏行业现状与前景专题</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明Q严Q何单位和个h模仿、{载、抄袭及冒名中国工业电器|(cnelc.comQ?/p><p><a href="http://www.yeclnw.buzz">中国工业电器|?/a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/Help/Job/">诚聘英才</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H12.Html">q告服务</a>| <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/user/"> 在线投稿</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/Links/">友情链接</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="http://www.yeclnw.buzz/SetMap.html" target="_blank">|站地图</a></p><p> 会员服务:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> q告合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 关键词推q?<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a><p>中国工业电器|服务热U:400-688-6377 合作电话Q?21-39550999 传真Q?21-59142222 邮编Q?01812 信箱Qcn@cnelc.com新闻投稿邮箱Qnews@cnelc.com</p><p>上vd司地址Q上?金园一?99P中国工业电器大厦) 法律NQ浙江v昌律师事务所 江律?/p><p>增值电信业务经营许可证Q沪B2-20180642 </p><p>上v易电|络U技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a target='_blank'><img src="/Images/public/2012/img8.gif" border="0" height="55" alt="" /></a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div> </div> </div> <a href="http://www.yeclnw.buzz/">ޚWھ鲥</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="http://www.yeclnw.buzz/"><span class="STYLE1">8ô</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.8767640.buzz">׬Ǯ2Ԫһ</a> <a href="http://www.aiiips.buzz">1930ʱʱƽ̨</a> <a href="http://www.66588161.buzz">齫</a> <a href="http://www.11855027.buzz">齫Ϸģʽ</a> <a href="http://www.4863219.buzz">йƱ</a> <a href="http://www.442583.buzz">Ķȫ淨</a> <a href="http://www.avjqcb.buzz">ʱʱʿҳ</a> <a href="http://www.30243458.buzz">齫</a> <a href="http://www.48907758.buzz">齫ٷ</a> <a href="http://www.4357433.buzz">Dz̳</a> <a href="http://www.065334.buzz">10ֿھǰֱ</a> <a href="http://www.300823.buzz">ຣ371</a> <a href="http://www.gucxbuy.buzz">76˶ӻ</a> <a href="http://www.eeivjhu.buzz">ѾѾ齫</a> <a href="http://www.4505008.buzz">齫ô</a> <a href="http://www.7686821.buzz">Իֵ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>