?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 智慧供热理q_的作用有几点Q?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="智慧供热理q_是基于物联网技术应用的供热控一体化的^収ͼ它实C从热源、换热站、管|到热用L整个供热pȝ的监控,实现了整个供热系l的q程理和运行管理,提高了供热系l的理手段Q实C热系l的?.."><meta name="keywords" content=",,"> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- Google Tag Manager --> <!-- End Google Tag Manager --> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/tj.js"></script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/common.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="http://www.yeclnw.buzz">q回首页</a></div> <ul class="top_nav"> <li><a href="/News/"><strong>资讯</strong></a></li> <li><strong><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li><strong><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li><strong><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li><strong><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li><strong><a target="_blank">论坛</a></strong></li> <li><a href="/Topic/">专题</a></li> <li><a >视频</a></li> <li><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">zd</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">下蝲</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li><a target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">D</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="http://www.yeclnw.buzz/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器|? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li><a class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">电器<img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li><a class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a >自动?/a></li><li><a >物联|?/a><a >云计?/a><a >节能环保</a></li><li><a >E_?/a><a >变频?/a><a href="http://www.yeclnw.buzz/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a >低压电器</a><a >高压电器</a><a >늺늼</a></li><li><a >断\?/a><a >遉K?/a><a >电力늼</a></li><li><a >l电?/a><a >隔离开?/a><a >通讯늼</a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a >仪器仪表</a><a >五金工具</a><a >防爆电器</a></li><li><a >电能?/a><a >电动工具</a><a >防爆?/a></li><li><a >量?/a><a >电工工具</a><a >防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a >建筑电器</a><a >输配电设?/a><a >电子元器?/a></li><li><a >配电?/a><a >变压?/a><a >传感?/a></li><li><a >面板开?/a><a >电力金具</a><a >集成电\</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="误入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul> <li><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">Ҏ应用</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">资料下蝲</a></li> <li><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong>您正在访问:</strong> <a href="http://www.yeclnw.buzz/" target="_blank">|站首页</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList8/" target="_blank">专业论文</a> >> <span>正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>智慧供热理q_的作用有几点Q?/h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源Q【本站原创?作者:18115626202 点击Q?span id="HitNum"></span>?旉Q?span id="dTime">2020/6/4 15:37:04</span><input type="hidden" id="ID" value="100914793"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[智慧供热理q_的作用有几点Q]:智慧供热理q_是基于物联网技术应用的供热控一体化的^収ͼ它实C从热源、换热站、管|到热用L整个供热pȝ的监控,实现了整个供热系l的q程理和运行管理,提高了供热系l的理手段Q实C热系l的?..</div><div class="brand_news_con"><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.0000pt;"> 智慧供热理q_是基?a target="_blank">物联|?/a>技术应用的供热控一体化的^収ͼ它实C从热源、换热站、管|到热用L整个供热pȝ的监控,实现了整个供热系l的q程理和运行管理,提高了供热系l的理手段Q实C热系l的整体节能。调高调度效率,便于高层理决策。下面曼能节能小~就来讲讲智慧供热管理^台的作用?</p> <p class="MsoNormal" align="center"> <img src="http://oss.cnelc.com/kindeditor/img/20200604/20200604153630_5569.png" alt="" width="600" height="221" />  </p> <p class="MsoNormal"> 一、徏讄标: </p> <p class="MsoNormal"> <span>  </span>1<span>?助力供热行业转型升Q利用各U智能化、信息化应用帮助供热行业实现生方式、经营模式及q营方式的{变?/span><br /> <span>  </span>2<span>?完善供热行业基础设施Q利用物联网技术支撑供热行业,让感知终端在业内能够q泛应用?/span><br /> <span>  </span>3<span>?实现供热化管理:启动“智慧供热”徏设,利用新技术、新理念、新思\来提升供热行业的化管理水q?/span><br /> <span>  </span>4<span>?改善居民的供热环境:通过化、信息化的管理供热需求,实现分时分温分区供热Q合理用热。提高居民用热的化,显著提升居民的生z质量?/span><br /> 二、功能介l?</p> <p class="MsoNormal"> <span>  </span>1<span>?热源集控pȝ通过Ҏ台锅炉的各种参数和整个供热系l参数的计算Q得出理论锅炉负h况,q根据它调整锅炉的实际负h以及开启哪台锅炉。可Ҏ负荷率自动、定时切换运行各台锅炉。在保证节能的基上,廉锅炉的用寿命?/span><br /> <span>  </span>2<span>?换热站采用通用控制pȝQ具有信号采集与转换、逻辑控制?/span><span>VPN</span><span>专网?/span><span>GPRS</span><span>通讯接口{功能。改目换热站站控系l可以达到全自动控制的效果,q过宽带?/span><span>GPRS</span><span>通讯方式Q将工艺数据传送到监控中心。监控中心通过宽带?/span><span>GPRS</span><span>通讯对各个换热站实现生参数调整、远E控制等功能Q实现无人值守的控制要求?/span><br /> <span>  </span>3<span>?智慧供热网信息理pȝ是整个城市供热管|运营监控^台的基石Q通过</span><span>GIS</span><span>技术和供热模型q行集成开发,充分发挥两者优势,提供了管|资产信息的l一存储和综合管理,q能够分析供热管|内的水量、温度、压力等变化q程Q实C整个供热pȝ的过E管理和q行理?/span><br /> <span>  </span>4<span>?分时分温分区控制pȝ同计机集中控制pȝ的工作成Z个有机整体,适用于同一个热源供应下的不同区的分Z应控制。实现对每一个供暖支路和L讑֤Q实行每天不同时间段按照不同温度要求Q进行分时分D|制运行,其适用于每天不同时间不同温度启停控制方式及白天和夜间早中晚不同旉不同温度讑֮要求。解军_多数供热网普遍存在的统一温度供应不同时段、不同区域的能源费问题Q达到“按需供热”?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:21pt;"> <br /> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:21.0000pt;">   </p></div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <span class="disabled">> </span></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="x有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器|:此内容{载于合作媒体或互联网其它|站Q中国工业电器网登蝲此文Z传递更多信息之目的Qƈ不意味着赞同其观Ҏ证实其描qͼ</br>新闻、技术文章投EQQQ?28246603 邮箱Qnews@cnelc.com</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li>· <a href="/Article/8/200604/AD100914793_1.html" target="_blank">智慧供热理q_的作用有几点Q?/a></li><li>· <a href="/Article/8/200604/AD100914792_1.html" target="_blank">智慧供热量q和用户室温监系l?/a></li><li>· <a href="/Article/8/200604/AD100914791_1.html" target="_blank">智慧供热能耗分析及视频监控[D节能]</a></li><li>· <a href="/Article/8/200604/AD100914790_1.html" target="_blank">智慧供热是什?</a></li><li>· <a href="/Article/8/200604/AD100914789_1.html" target="_blank">智慧供热调度q_的安全保?/a></li><li>· <a href="/text/32/200604/AD100914788_1.html" target="_blank">甉|癄Q如何加强对q式变压器供电可靠?/a></li><li>· <a href="/text/35/200604/AD100914787_1.html" target="_blank">官宣Q?020考察、布局、拓展中襉K市场</a></li><li>· <a href="/text/32/200604/AD100914786_1.html" target="_blank">甉|癄Q电U电~的分类l构、型号及应用</a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>|友评论<span>已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户d</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码Q?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li>·<a href="/Article/8/200604/AD100914793_1.html" target="_blank">智慧供热理q_的作用有几点</a></li><li>·<a href="/Article/8/200604/AD100914792_1.html" target="_blank">智慧供热量q和用户室温监</a></li><li>·<a href="/Article/8/200604/AD100914791_1.html" target="_blank">智慧供热能耗分析及视频监控[</a></li><li>·<a href="/Article/8/200604/AD100914790_1.html" target="_blank">智慧供热是什?</a></li><li>·<a href="/Article/8/200604/AD100914789_1.html" target="_blank">智慧供热调度q_的安全保?/a></li><li>·<a href="/text/32/200604/AD100914788_1.html" target="_blank">甉|癄Q如何加强对q式变压</a></li><li>·<a href="/text/32/200604/AD100914786_1.html" target="_blank">甉|癄Q电U电~的分类l构</a></li><li>·<a href="/text/32/200604/AD100914785_1.html" target="_blank">甉|癄Q电气故障了怎么办?</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教E?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li>·<a href="/text/32/200603/AD100914706_1.html" target="_blank">甉|癄Q谈谈直系l接地故</a></li><li>·<a href="/text/32/200526/AD100914335_1.html" target="_blank">甉|癄Q信L~种cd用?/a></li><li>·<a href="/text/32/200526/AD100914330_1.html" target="_blank">甉|癄Q自来水量计的选型</a></li><li>·<a href="/text/32/200522/AD100914176_1.html" target="_blank">甉|癄Q直电L试A使用</a></li><li>·<a href="/text/32/200512/AD100913728_1.html" target="_blank">甉|癄Q压力变送器的性能?/a></li><li>·<a href="/text/32/200414/AD100912662_1.html" target="_blank">甉|癄Q楔形流量计使用说明</a></li><li>·<a href="/text/32/200325/AD100912169_1.html" target="_blank">甉|癄QVICKERS先导式比?/a></li><li>·<a href="/text/32/200324/AD100912125_1.html" target="_blank">甉|癄Q高压介质损耗测试A</a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/special/jqr/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(440)">四大家族机器Z品专?/a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019053001/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(439)">通信产业变革前夜Q?G技术及q?/a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/gjc/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(438)">一站式全网营销pȝQ让企业?/a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019052402/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(437)">视频专题Q智能机器h ?/a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019052401/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(436)">W二届“一带一路”国际合作高</a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019051701/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(435)">2019q机器h产业发展与应用专</a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019042601/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(434)">泛在电力物联|的发展前景</a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019041901/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(433)">2019q光伏行业现状与前景专题</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明Q严Q何单位和个h模仿、{载、抄袭及冒名中国工业电器|(cnelc.comQ?/p><p><a href="http://www.yeclnw.buzz">中国工业电器|?/a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/Help/Job/">诚聘英才</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H12.Html">q告服务</a>| <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/user/"> 在线投稿</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/Links/">友情链接</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="http://www.yeclnw.buzz/SetMap.html" target="_blank">|站地图</a></p><p> 业务合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 展会合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 关键词推q?<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a><p>中国工业电器|服务热U:400-688-6377 合作电话Q?21-39550999 传真Q?21-59142222 邮编Q?01812 信箱Qcn@cnelc.com新闻投稿邮箱Qnews@cnelc.com</p><p>上vd司地址Q上?金园一?99P中国工业电器大厦) 法律NQ浙江v昌律师事务所 江律?/p><p>增值电信业务经营许可证Q沪B2-20180642 </p><p>上v易电|络U技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a target='_blank'><img src="/Images/public/2012/img8.gif" border="0" height="55" alt="" /></a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div> </div> </div> <a href="http://www.yeclnw.buzz/">ޚWھ鲥</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="http://www.yeclnw.buzz/"><span class="STYLE1">8ô</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.ziynld.buzz">3dԻͼ</a> <a href="http://www.40746507.buzz">齫ƽ̨</a> <a href="http://www.0917831.buzz">kվ</a> <a href="http://www.276681.buzz">ʮѡ</a> <a href="http://www.349204.buzz">3ͼ</a> <a href="http://www.fffyun.buzz">رʱʱַ</a> <a href="http://www.1924394.buzz">vs</a> <a href="http://www.9261637.buzz">ֵƭ</a> <a href="http://www.jlgjrsbw.buzz">齫͸</a> <a href="http://www.927935.buzz">㽭6+1</a> <a href="http://www.80138400.buzz">qq齫ֻ</a> <a href="http://www.76870311.buzz">ӱ齫Ѱ</a> <a href="http://www.nrkclqmt.buzz">׬ǮϷ</a> <a href="http://www.976218.buzz">ຣ3</a> <a href="http://www.0599095.buzz">ʿvs촬</a> <a href="http://www.qlhipsgr.buzz">ȫ齫</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>