?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 机械密封工作原理与安装要?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="机械密封是指山垂直于旋{轴线的端面在体压力和弹弹力的作用下以及辅佐密的配合下放弃脓兼ƈ滑动而构成的避免体透露的安装。罕用机械密构造由q动?静环)、旋转环(动环)、弹性元件弹、紧定螺钉?.."><meta name="keywords" content="机械密封?机械密封,,"> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- Google Tag Manager --> <!-- End Google Tag Manager --> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/tj.js"></script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/common.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="http://www.yeclnw.buzz">q回首页</a></div> <ul class="top_nav"> <li><a href="/News/"><strong>资讯</strong></a></li> <li><strong><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li><strong><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li><strong><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li><strong><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li><strong><a target="_blank">论坛</a></strong></li> <li><a href="/Topic/">专题</a></li> <li><a >视频</a></li> <li><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">zd</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">下蝲</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li><a target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">D</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="http://www.yeclnw.buzz/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器|? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li><a class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">电器<img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li><a class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a >自动?/a></li><li><a >物联|?/a><a >云计?/a><a >节能环保</a></li><li><a >E_?/a><a >变频?/a><a href="http://www.yeclnw.buzz/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a >低压电器</a><a >高压电器</a><a >늺늼</a></li><li><a >断\?/a><a >遉K?/a><a >电力늼</a></li><li><a >l电?/a><a >隔离开?/a><a >通讯늼</a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a >仪器仪表</a><a >五金工具</a><a >防爆电器</a></li><li><a >电能?/a><a >电动工具</a><a >防爆?/a></li><li><a >量?/a><a >电工工具</a><a >防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a >建筑电器</a><a >输配电设?/a><a >电子元器?/a></li><li><a >配电?/a><a >变压?/a><a >传感?/a></li><li><a >面板开?/a><a >电力金具</a><a >集成电\</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="误入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul> <li><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">Ҏ应用</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">资料下蝲</a></li> <li><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong>您正在访问:</strong> <a href="http://www.yeclnw.buzz/" target="_blank">|站首页</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList17/" target="_blank">技术动?/a> >> <span>正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>机械密封工作原理与安装要?/h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源Q张家港博科曼精密机械有限公?作者:L?点击Q?span id="HitNum"></span>?旉Q?span id="dTime">2020/9/11 8:41:48</span><input type="hidden" id="ID" value="100918332"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[机械密封工作原理与安装要求]:机械密封是指山垂直于旋{轴线的端面在体压力和弹弹力的作用下以及辅佐密的配合下放弃脓兼ƈ滑动而构成的避免体透露的安装。罕用机械密构造由q动?静环)、旋转环(动环)、弹性元件弹、紧定螺钉?..</div><div class="brand_news_con"><p class="MsoNormal" style="font-family:微Y雅黑, "font-size:13px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> <span style="font-weight:700;"><span style="color:#337FE5;">机械密封</span></span>是指山垂直于旋{轴线的端面在体压力和弹弹力的作用下以及辅佐密的配合下放弃脓兼ƈ滑动而构成的避免体透露的安装。罕用机械密构造由q动?静环)、旋转环(动环)、弹性元件弹、紧定螺钉、旋转环辅佐密封圈和q动环辅佐密圈{元件组成,防{销固定在压盖上以避免运动环转动。旋转环和运动环往往q可依据它们能否具备轴向补偿才能而称偿环或非补偿环?</p> <p class="MsoNormal" style="font-family:微Y雅黑, "font-size:13px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> 一、装|时 </p> <p class="MsoNormal" style="font-family:微Y雅黑, "font-size:13px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> 1、要非常注意防止装置中所发生的装|偏?</p> <p class="MsoNormal" style="font-family:微Y雅黑, "font-size:13px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> Q?Q、上紧压盖应在联轴器找正后停止,螺栓应^均上支,避免压盖端面偏斜Q用塞尺查看各点Q其误差不大?.05毫米?</p> <p class="MsoNormal" style="font-family:微Y雅黑, "font-size:13px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> Q?Q、查看压盖与轴或轴套外径的配合间隙(卛_心度Q,周围要^均,用塞查看各点允差不大于0.01毫米?</p> <p class="MsoNormal" style="font-family:微Y雅黑, "font-size:13px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> 2、弹紧~量要按规则停止Q不允许有过大或q小景象Q要求误?.00毫米。过大会减少端面比压Q减速端面磨损。过会形成比压~Z而不能v到密作用?</p> <p class="MsoNormal" style="font-family:微Y雅黑, "font-size:13px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> 3、动环安装后Q将动环压向弹簧后应能自动弹回来?</p> <p style="font-family:微Y雅黑, "font-size:13px;background-color:#FFFFFF;text-align:center;"> <img src="http://www.omos88.com/omos/uploadfile/6369/b2b_material/b/1/27_1599783735_9170.jpg" /> </p> <p class="MsoNormal" style="font-family:微Y雅黑, "font-size:13px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> 二、装|时C要求 </p> <p class="MsoNormal" style="font-family:微Y雅黑, "font-size:13px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> Z保障<span style="font-weight:700;"><span style="color:#337FE5;"><a target="_blank">机械密封</a></span></span>波动的运转、长命命和低透露功能Q将它正地装置在机器上是非帔R要的。装|时必需注意的事: </p> <p class="MsoNormal" style="font-family:微Y雅黑, "font-size:13px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> 1、机械密部件确实认 </p> <p class="MsoNormal" style="font-family:微Y雅黑, "font-size:13px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> 把机械密装|到机器上时Q装|前要很好的与L卸图照,认整机能否已筹备完全,q时要注意密磨擦副密封面、密圈{有无创痕、缺损等异常景象Q还要注意与填料、密圈QO环){相接触的u或u套外表、法兰等部g上有无创痕,若发现有异常的景象,则必需Ҏ或修~后再运用?</p> <p class="MsoNormal" style="font-family:微Y雅黑, "font-size:13px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> 在理论停止装|时Q不要将越要的整机带到现场,q样Q装|完毕后整机如有D余Q则是装|时有了漏装的中央;若整机缺乏,则象征着不用要的中央也组装上了整机,q也pvC在装|时自检的作用?</p> <p class="MsoNormal" style="font-family:微Y雅黑, "font-size:13px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> 三、装|时技术要?</p> <p class="MsoNormal" style="font-family:微Y雅黑, "font-size:13px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> 机械密封是属于较高精度的机械部gQ对其正的装置与操作对它的q用寿命有大大的影响。装|机械密的泵与<span style="color:#337FE5;"><span style="font-weight:700;">机械密封</span></span>配合局部的技术要求如下: </p> <p class="MsoNormal" style="font-family:微Y雅黑, "font-size:13px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> 1、u弯曲度:不大?.05毫米Q?</p> <p class="MsoNormal" style="font-family:微Y雅黑, "font-size:13px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> 2、{子振摆:动环密封圈处的u套左q不大于0.06毫米Q?</p> <p class="MsoNormal" style="font-family:微Y雅黑, "font-size:13px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> 3、u的u向窜动量不允许超?.5毫米Q假如带轴套Q不允许轴套有松动; </p> <p class="MsoNormal" style="font-family:微Y雅黑, "font-size:13px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> 4、联轴器的找正误差:关于齿式联u器不大于0.08?.10毫米QP2008CQ,关于Ҏ联轴器不大?.05?.06毫米Q(习气做法端蟩<0.05Q径?lt;0.10Q?</p> <p class="MsoNormal" style="font-family:微Y雅黑, "font-size:13px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> 5、压盖(静环座)与密配合止口对轴中心线的同心度允差0.05毫米Q与垫片接触的立体对中心U的垂直度值允?.03?.05毫米Q假如达不到要求Q密腔要停止加工; </p> <p class="MsoNormal" style="font-family:微Y雅黑, "font-size:13px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> 6、机械密装|动环密圈的u套端部,以及装置静环密封圈的压盖Q或壳体Q的端部应倒角Qƈ修润滑?</p> <p class="MsoNormal" style="font-family:微Y雅黑, "font-size:13px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> <br /> </p></div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <span class="disabled">> </span></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="x有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器|:此内容{载于合作媒体或互联网其它|站Q中国工业电器网登蝲此文Z传递更多信息之目的Qƈ不意味着赞同其观Ҏ证实其描qͼ</br>新闻、技术文章投EQQQ?28246603 邮箱Qnews@cnelc.com</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li>· <a href="/text/1/200911/AD100918378_1.html" target="_blank">成团官宣搞事情?天鹅品牌徏讑֏L动作</a></li><li>· <a href="/text/1/200911/AD100918377_1.html" target="_blank">先进装备刉牵手电子智能制?蓄力打造世</a></li><li>· <a href="/text/32/200911/AD100918376_1.html" target="_blank">甉|癄Q?0kvU干式变压器scb10</a></li><li>· <a href="/text/32/200911/AD100918375_1.html" target="_blank">甉|癄Qscb10-1250的额定电?/a></li><li>· <a href="/text/32/200911/AD100918374_1.html" target="_blank">甉|癄Qscb10 1000kvaq式</a></li><li>· <a href="/text/32/200911/AD100918373_1.html" target="_blank">甉|癄Q节能型q式变压器scb10的尺</a></li><li>· <a href="/text/32/200911/AD100918372_1.html" target="_blank">甉|癄Q环氧浇注变压器scb10-25</a></li><li>· <a href="/text/32/200911/AD100918371_1.html" target="_blank">甉|癄Qscb10-1000寸是多?/a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>|友评论<span>已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户d</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码Q?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li>·<a href="/text/32/200911/AD100918376_1.html" target="_blank">甉|癄Q?0kvU干式变压器s</a></li><li>·<a href="/text/32/200911/AD100918375_1.html" target="_blank">甉|癄Qscb10-1250的额定电</a></li><li>·<a href="/text/32/200911/AD100918374_1.html" target="_blank">甉|癄Qscb10 1000kvaq式</a></li><li>·<a href="/text/32/200911/AD100918373_1.html" target="_blank">甉|癄Q节能型q式变压器s</a></li><li>·<a href="/text/32/200911/AD100918372_1.html" target="_blank">甉|癄Q环氧浇注变压器scb</a></li><li>·<a href="/text/32/200911/AD100918371_1.html" target="_blank">甉|癄Qscb10-1000寸是多</a></li><li>·<a href="/text/32/200911/AD100918370_1.html" target="_blank">甉|癄Qscb10-630q式变压</a></li><li>·<a href="/text/32/200911/AD100918369_1.html" target="_blank">甉|癄Qscb10树脂注q式</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教E?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li>·<a href="/text/32/200806/AD100916921_1.html" target="_blank">甉|癄Q浅谈箱式变压器变电</a></li><li>·<a href="/text/32/200624/AD100915667_1.html" target="_blank">甉|癄Q半导电电阻率测试A</a></li><li>·<a href="/text/32/200603/AD100914706_1.html" target="_blank">甉|癄Q谈谈直系l接地故</a></li><li>·<a href="/text/32/200526/AD100914335_1.html" target="_blank">甉|癄Q信L~种cd用?/a></li><li>·<a href="/text/32/200526/AD100914330_1.html" target="_blank">甉|癄Q自来水量计的选型</a></li><li>·<a href="/text/32/200522/AD100914176_1.html" target="_blank">甉|癄Q直电L试A使用</a></li><li>·<a href="/text/32/200512/AD100913728_1.html" target="_blank">甉|癄Q压力变送器的性能?/a></li><li>·<a href="/text/32/200414/AD100912662_1.html" target="_blank">甉|癄Q楔形流量计使用说明</a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/special/jqr/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(440)">四大家族机器Z品专?/a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019053001/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(439)">通信产业变革前夜Q?G技术及q?/a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/gjc/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(438)">一站式全网营销pȝQ让企业?/a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019052402/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(437)">视频专题Q智能机器h ?/a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019052401/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(436)">W二届“一带一路”国际合作高</a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019051701/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(435)">2019q机器h产业发展与应用专</a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019042601/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(434)">泛在电力物联|的发展前景</a></li><li>· <a href="http://www.yeclnw.buzz/Special/2019041901/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(433)">2019q光伏行业现状与前景专题</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明Q严Q何单位和个h模仿、{载、抄袭及冒名中国工业电器|(cnelc.comQ?/p><p><a href="http://www.yeclnw.buzz">中国工业电器|?/a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/Help/Job/">诚聘英才</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H12.Html">q告服务</a>| <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/user/"> 在线投稿</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/Links/">友情链接</a> | <a href="http://www.yeclnw.buzz/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="http://www.yeclnw.buzz/SetMap.html" target="_blank">|站地图</a></p><p> 业务合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 展会合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 关键词推q?<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a><p>中国工业电器|服务热U:400-688-6377 合作电话Q?21-39550999 传真Q?21-59142222 邮编Q?01812 信箱Qcn@cnelc.com新闻投稿邮箱Qnews@cnelc.com</p><p>上vd司地址Q上?金园一?99P中国工业电器大厦) 法律NQ浙江v昌律师事务所 江律?/p><p>增值电信业务经营许可证Q沪B2-20180642 </p><p>上v易电|络U技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a target='_blank'><img src="/Images/public/2012/img8.gif" border="0" height="55" alt="" /></a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div> </div> </div> <a href="http://www.yeclnw.buzz/">ޚWھ鲥</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="http://www.yeclnw.buzz/"><span class="STYLE1">8ô</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.iinjpjso.buzz">ɺ齫</a> <a href="http://www.901145.buzz">СƱapp</a> <a href="http://www.352496.buzz">11ѡ5Ͷע</a> <a href="http://www.uijlnpi.buzz">dzĵϷ</a> <a href="http://www.9320763.buzz">׳Ϸ</a> <a href="http://www.7319938.buzz">齫</a> <a href="http://www.6841051.buzz">Ϸذװ</a> <a href="http://www.561329.buzz">Ф׼ФѡһФ</a> <a href="http://www.062785.buzz">22ѡ5</a> <a href="http://www.55165859.buzz">appϷ</a> <a href="http://www.6299331.buzz">kkô</a> <a href="http://www.131752.buzz">Ф׼</a> <a href="http://www.561899.buzz">ӱͼ</a> <a href="http://www.ujusba.buzz">ѡʽ淨</a> <a href="http://www.awfqyef.buzz">Զ齫</a> <a href="http://www.47223170.buzz">ֻ齫·ִ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>